contact us EN

Offshore Software Outsourcing

Orange value

Binnen Offshore Software Solutions volgen we de “Orange value”. De organge value is een set van waarden die we als bedrijf graag willen uitstralen en respecteren. We geloven er erg in dat onze waarde Offshore Software Solutions verder brengt in onze missie.

  • We werken altijd transparant.
  • Klant tevredenheid is voor Offshore Software Solutions and haar medewerkers van groot belang.
  • We streven een open cultuur na waar ieder zichzelf moet kunnen zijn.
  • We werken in teams omdat we geloven dat elk individu kan groeien.
  • We waarderen continue feedback op onze producten, ons presteren en onze werkwijze.
Onze werkwijze is gebaseerd op Scrum. We werken kort cyclish en leveren elke paar weken werkende software. Offshore Software Solutions heeft eigen agile coaches die zowel met u als met het ontwikkelteam in nauw contact staan. We zijn continue bezit met het verbeteren van processen, elimineren van waste, verbeteren van communicatie met als gevolg “Voorspelbare dienstverlening”. Kwalitatieve software dus. Dit betekend ook iets voor u. Het werken met individuen of teams of afstand heeft een impact op uw eigen werkwijze. Zo is in de werkwijze van scrum een “ product owner” rol opgenomen. Deze rol moet worden opgepakt aan de zijde van de klant. Dit betekend dat iemand in uw organisatie deze rol zal gaan invullen. Denk ook aan het (functioneel) testen. Kortom ook van uw zijde wordt eea. Verwacht. Graag lichten we dat toe.